Tugas Sekolahan

Kumpulan Tugas-Tugas Sekolah

Contoh Karangan Persuasif

 Nguri-Nguri Kebudayaan Jawi

         Para mudha saiki ora nggateake kabudayaan jawi, para     mudha malah dha seneng dening kabudayaan modern, kayata : Lagu pop, rock, dangdut, lan sapaunggalipun.Kabeh kabudayaan mau akrab karo madha-mudhi jaman saiki, kabudayaan jawi sing kudune akrab karo para mudha saiki malah kroso adoh amrga oratau di uri-uri.

         Tuladhane kabudayaan jawi kayata : kethoprak, geguritan, macapat, campur sari, gamelan lan sapanunggalipun.Kalebet kabudayaan kang edi peni, kethoprak inggih punika kabudayaan jawi ingkang nyeriosaken kauripan jaman kerajaan sandiwara wonten ing jaman sapunika ingkang kasebat drama. Geguritan inggih punika puisi jawi. Tembang macapat inggih punika tembang kang macane papat-papat cacahe wonten 11.

         Akeh wong manca negara kang sinau budaya jawa ingkang edi peni. Deweke ngangsukawruh marang pakar-pakar kabudayan jawi.Malah malah anggone sinau katon temenan banget, deweke deweke ngangsu kawruh kanti tenanan.

         Kabudayaan jawi kudu dilestareake, sapa meneh sing arep nglestareake yen ora awake dewe iki, yen dinengke wae, ojo kaget menawa kabudayaan jawi punika badhe ical, amargi kalah kaleh kabudayaan modern. mila niku kita tiyang jawi kedah sregep nyinauni lan nglestareake kabudayaan lan kejawenan kita.

Yen Arep Download Nang Kene —–>> Kene Lho

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2013 by in Bahasa Jawa.
%d bloggers like this: