Tugas Sekolahan

Kumpulan Tugas-Tugas Sekolah

APRESIASI BASAJAWI

TRESNO KANG SUCI

 Sore jam 17.00 WIB.  Bali saka dolanan volly aku namui ibu ing pekarangan buri omah.  Aku ngendika karo ibu yen aku ditawari kerjo ing pabrik roti.  Asale ibu ora ngijinke aku kerja ana pabrik, amarga ibu eling pengenku yen arep kuliah, wedi nak kuliahku keganggu amaga kerja.  Nangin akhire ibu ngersake aku kerja ing pabrik roti.  Nangin sakwise kuwi aku kudu nurut karo kersane ibu lan bapak.  Telung sasi engkas akukudu ijab karo pilihane bapak lan ibu.  Aku kaget karo kersane ibu mau, amarga aku isih umur 19 tahun, kok kebangeten banget.  Kaya ora ana wanita liya wae, dene bocah wingi sore diajak ijab.  Ibu ngomong yen ana priya kang tresno karo aku lan priya kuwi wis mapan lan bisa nguliyahke aku.

Awit SD aku wis diajari gawean, senajan abot tan rekasa, kabeh tak tandangi.  Aku ngrumangsani yen aku iku anak angkate Bapak lan Ibu Satriyo.  Aku ditemu Ibu Satriyo ing pekarangan ngarep omah nalika wektu subuh.  Bayi wadon iku dijenengi Adriyani.  Ya, Adriyani iku aku.  Tekan saiki aku ora peduli sapa bapak lan ibuku.  Mulane senajan rada owel lan durung tepung marang sapa priya kang mupus masa depanku mau, aku mesti manut kersane.

“Adriyani, kok sajak pucet, kowe lara yo?” ngomonge mas Singgih karo aku nalika sarapan, nangin sing mangsuli ibu.  Aku nglungani saka meja makan.  Aku pilih ora sarapan esok iki.  Rasane jengkel banget, amarga senenge kok nyritake aku, kayak ora ana crita liyane aku.  Aku nuju kamar paturanku.  Lawang kamar sengaja tak banting.  Aku mikir napa katresnane Mas Singgih karo aku nalika isih cilik kok ora selawase.  Mas Singgih ngetutke aku saka mburi, Mas Singgih yaiku anak kandunge bapak lan ibu.  Mas Singgih ngendika “Yen kuwe ora senengkaro priya calonmu iku, ya wis Mas Singgih tak golek wanita liya”.  Aku dadi bingung karo ngendikane Mas Singgih.  Mas Singgih banjur nggeret aku manuju ngarep pangilon gede ing ruang makan.  “Coba wasphadakna sapa sing pangilon iku, ya iku calonmu.”  Aku blangkem ora bisa ngomong apa-apa.  Rasane campu aduk.  Antarane kaget lan seneng, amarga wong sing tak tersnani bakal ijab karo aku, yaiku Mas Singgih Harsono.

yang saya tampilkan hanya sebagian selebihnya bisa download Disni

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2013 by in Bahasa Jawa.
%d bloggers like this: